Jeg har været medlem af bestyrelsen siden ca. 2015 og formand siden ca.2017 indtil sidste år i  midten af juli måned, hvor jeg i protest fratrådte som formand, men fortsatte som ordinært medlem,  på grund af de mærkeligste uregelmæssigheder, som man kan læse om nedenfor.

Efter generalforsamlingen maj 2019 meddelte jeg ved det første bestyrelsesmøde i den nye periode, at jeg ikke ville stille op til genvalg ved næste generalforsamling i 2020.

Som det senere skulle vise sig, er det ikke nogen god ide at meddele sådan noget i forvejen, det lukker op for alverdens ”godt”.

Når man er medlem i en forening i Danmark, hvor der er en gammel generalforsamlingskultur, forventer man en form for ordentlighed. Hvis man som medlem oplever, at demokratiet ikke virker, holder man op at engagere sig.

Nedenfor kan I læse om 3 episoder, der handler om demokrati og ordentlighed.

 

Torben Kærgaards opslag på Facebook
25 juli 2020
Pt. er alle opslag i perioden fra 25 febr. 2020
til 7 nov. 2020 slettet, med undtagelse af 2 opslag
det ene 30 maj og det andet den 13 august 2020
Indhentning af tilbud uden godkendelse fra en beslutningsdygtig bestyrelse.

Suppleant Torben Kærgaards ageren,  med forslag til ændring af den af formanden udsendte dagsorden. til bestyrelsesmøde 20.01 2020Fra Facebookgruppen

Strandbjerggårds Grundejerforening, Diget, Mosestien, Toppen, Dalen, Brinken

opslagstavle Vollerup

Nyt, på opslagstavlen, 8 august 2020.

Jeg gik hjem og meldte mig ind i gruppen her søndag den 9. august og så nedenstående kommunikationer af henholdsvis suppleant og nu næstformand Torben Kærgaard.
Bestyrelsen besluttede i sin tid, at vi ikke bruger Facebook til kommunikation. Hvad så jeg under 25 juli 2020Torben Kærgaards Opslag på Strandbjerggårds facebook gruppe

25 juli 2020

  Kære Naboer

Vedrørende vores dræn udvalg.

Tja, vi skal have valgt et nyt dræn udvalg til september. Vi SKAL have valgt et nyt.

De øvrige medlemmer der meldte sig sidst har sagt de slet ikke ønsker at arbejde med dræn! Da Marianne klaget til bestyrelsen i februar om de kummerlige forhold i Dalen, fik hun et perfid svar fra Formanden og Bent Ravn om at det slet ikke er Drænudvalgets ansvar at arbejde med dræn! Selvom det er defineret som deres hoved opgave!

Siden har det også vist sig at vores kære gamle udvalgsmedlemmer har i årevis godkendt drænet langs Strandbjerggavardsej som velfungerende – selvom at det har været tilsandet i årevis. Og de godkendte det velfungerende dræn gennem Dalen som helt i orden – selvom det slet ikke findes! Tør jeg sige Molbo?

Så derfor kære naboer – fremover skal vi i min optik have en hel anden bemanding i drænudvalget af folk der véd hvad de taler om. Jeg har selv lavet internationale anlægs projekter i 30 år. Vi har også en ingeniør der har meldt sig. Men vi skal bruge 2 mere, personer der er i stand til at sætte sig ind i simpel lovgivning, kan tænke sig om, har øjne i hovedet, og som ikke køre med en skjul destruktiv dagsorden. Tja, hvis de har egentlig juridisk eller entreprenør erfaring, så er det absolut en plus.

Og endeligt, hvis de er bredejere, dvs., bor ovenpå et af vores dræn, og således kan repræsentere dem der har det daglig vedligeholdelses ansvar – så er de også velkommen.

Giv mig en PB hvis du vil være med.

Mariannes spørgsmål og formandens svar

Bent Ravn

Marianne

 Rettet 10 august kl.13.24  af Næstformand Torben Kærgaard,  efter opfordring af  bestyrelsesmedlem kasserer Jørg Gørtler 10 august kl.12.12

Kære Naboer
Vedrørende vores dræn udvalg.
Vi skal have valgt et nyt dræn udvalg til september.
Jeg har selv lavet internationale anlægs projekter i 30 år. Vi har også en ingeniør der har meldt sig. Men i min optik skal vi bruge 2 flere, personer der er i stand til at sætte sig ind i simpel lovgivning, tja, hvis de har egentlig juridisk eller entreprenør erfaring, så er det absolut en plus.
Og endeligt, hvis de er bredejere, dvs., bor ovenpå et af vores dræn, og således kan repræsentere dem der har det daglig vedligeholdelses ansvar – så er de også at foretrække.
Giv mig en PB hvis du vil være med.


Mail modtaget fra Torben Kjærgaard og Klaus Kjærulf, omhandlende et tilbud fra ABC Kloak service 16/7, der ikke har været drøftet eller besluttet på de ordinære  betyrelsesmøder 14 juni og 20 juni 2020

Kontakten til ABC Kloarkservice er formidlet ca. omkring den 12- 13 juni,  altså før de ovennævnte bestyrelsesmøder, og ifølge detaljeringgraden må der have ligget en del drøftelser forud, typisk sådanne som et drænudvalg og en bestyrelse i den ideelle verden vil have, når den netop har modtaget en bestilt rapport, som efter sigende skulle give det perfekte grundlag for sådan en beslutning.
Torben Kjærgaard optræder som medlem af bestyrelsen , men på det tidspunkt var han  ikke medlem af bestyrelsen , men stadigvæk suppleant.

fra:Torben Kjaergaard torben.louis@gmail.com
til:søren pedersen <soerenbirkpedersen@gmail.com>,
Anette & Bjørn <abmathiesen@gmail.com>,
Annette Holck <mail@annetteholck.dk>,
Jørg Gøttler <gottler@smorumnet.dk>
dato:21. jul. 2020 20.23
emne:Fwd: nyt tilbud

fra:Klaus Kjærulff kk@kkshipping.com
til:Torben Kjaergaard <torben.louis@gmail.com>,
"zeuthen@posteo.net" <zeuthen@posteo.net>,
Annette Holck <mail@annetteholck.dk>,
Ingolf Nielsen <ingolfnielsen@os.dk>
cc:søren pedersen <soerenbirkpedersen@gmail.com>
dato:22. jul. 2020 07.28
emne:Sv: nyt tilbud

Jeg fik mailen tilsendt  fra Torben Kjærgaard den 21 juli, det var det første jeg hørte om, at bestyrelsen uden mit vidende havde indhentet et tilbud , men af den videre korrespondance fremgår det, at de berørte grundejere, Klaus Kjærulf og Morten Zeuthen, har været bekendt med afgivelse af tilbuddet, ligeledes Ingolf Nielsen, Strandbjerggårdsvej 14 (Vi har også en ingeniør der har meldt sig. Men vi skal bruge 2 mere,) citat fra Facebook. som har skubbet på for at få et dræn på et stykke af Dalen.

Efterfølgende meddelte jeg bestyrelsen, at jeg efter den eklatante overtrædelse af demokratiets love ville stoppe som formand, men fortsætte som meningt medlem til den kommende generalforsamling.  jeg havde som nævnt for et år siden på forhånd meddelt at jeg ikke ville genopstille.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde  blev jeg henholdsvis opfordret til genindtræde som formand og nærmest forsøgt presset til gå ud af bestyrelsen.
 Dette er af en eller anden mærkelig grund ikke kommet med i referatet.


Jeg har den 3.jan 2020 udsendt Dagsorden til bestyrelsesmøde 20 januar kl 17 i Hvalsø


Torben har som den eneste ikke markeret, om han kommer.

17. jan. 2020 kl 14.11 sender Torben ud af den blå luft et forslag til ny dagsorden. ca et 15 minutter senere bliver jeg ringet op af  Torben
  der mener at der er behov for hans nye dagsorden. Jeg afslår, og 10 min efter meddeler han på mail at bestyrelsen skal se bort fra det af ham udsendte.
 
Man. 20 jan.  kl 13.34 2020 sender Torben en mail med vedhæftede filer.

Kære Alle
Jeg har et andet arrangement kl.18.30 og er nødt til at forlade forsamlingen kl .17.40
Min stemme går ikke tabt - jeg har ikke nogen.
Fordi formanden nu har tilføjet et nyt længere varende indslag som punkt 0, får I nok ikke mulighed for at høre min fakta ved mødet.
o.s.v.